Feriekonto, Feriepenge og Ferieloven

Hvordan får jeg udbetalt mine feriepenge fra min FerieKonto?
Fra 2015 sker al anmodning om udbetaling af feriepenge elektronisk via Borger.dk. Det betyder, at du ikke længere kan anmode via fysisk post eller lign. Du vil i første kvartal modtage et feriekort i din elektroniske postkasse på e-Boks.dk. Her vil du få informationer om, hvor mange penge du har på din FerieKonto, og dermed hvor mange du kan anmode om at få udbetalt i den periode hvor du holder ferie. Bemærk at ferieåret starter d. 1. maj, så du kan altså tidligst få dine penge udbetalt der.

Hvornår får jeg mine feriepenge udbetalt?
Når du har angivet hvornår du holder din ferie på Borger.dk, så kan du forvente at få dine feriepenge tidligst en måned før du afholder din første feriedag. Det skal her bemærkes, at den første feriedag ikke kan være før d. 1. maj, da det er her ferieåret starter – og det løber så et år frem. Når du har søgt om at få udbetalt dine feriepenge fra din FerieKonto, så går der typisk omkring 5 hverdage før pengene bliver overført til din NemKonto.

Hvad er feriepenge helt generelt?
Feriepenge er et tillæg fra ferieloven til den løn du får i løbet af året som lønmodtager – satsen er i øjeblikket 12,5 %, så du kan beregne dine feriepenge som 12,5 % af din lønindkomst i det foregående år. Feriepenge er en måde hvorpå systemet sikrer sig, at du har penge til at holde ferie, i den periode hvor du har fri fra dit job. Pengene bliver således lagt til side, og først udbetalt til dig, når du rent faktisk har ferie. Bemærk at feriepenge optjenes i kalenderåret, altså fra 1. januar til 31. december, mens feriepengene tidligst kan udbetales 1. maj, hvor ferieåret officielt starter.

Hvad er en FerieKonto?
Din FerieKonto er en konto som din arbejdsgiver løbende betaler penge til igennem året jf. ferieloven, samtidig med at du får udbetalt din almindelige løn. Men det specielle ved denne konto er, at du først kan få adgang til pengene efter d. 1. maj i det efterfølgende år (feriepenge tælles efter kalenderåret) når du har søgt om at du dem udbetalt til din NemKonto.

Dine feriepenge indbetales således løbende på din FerieKonto af din arbejdsgiver. Har du ved ferieårets begyndelse d. 1. maj ikke optjent mere end 1.500 kr, så bliver disse udbetalt automatisk. Og har du omvendt maksimalt 2.250 kr. tilbage på din konto når ferieåret slutter d. 30. april, så bliver disse også automatisk udbetalt til dig. Typisk vil du dog have mere end 1.500 kr. på kontoen, og typisk vil du gerne have dine penge udbetalt før periodens afslutning.

Hvis denne FerieKonto ikke indeholder det beløb du havde forventet, så skal du kontakte den/de arbejdegiver(e), som burde have overført pengene til kontoen.

Tidligere var hjemmesiden feriekonto.dk samlingssted for al information om feriepenge og udbetaling af disse i DK, men det er i dag overgået til Borger.dk. Det er også her du kan læse alle de specifikke regler omkring feriekonto, feriepenge og ferieloven.